Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

www.turkiye.gov.tr adresi  e-devlet kapısı linki üzerinden ya da SGK’dan alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi, 

8-   Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belge, 

9-   Sabıka kaydı (E-Devlet üzerinden alınabilir)

10-  Sağlık Raporu (Aile Hekiminden alınabilir)

11-  Mezuniyet Belgesi(Diploma)


Not: Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun bilgisayar ortamında doldurulması zorunludur.
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

Örnek-4

Örnek-1

Ek-1 BUPE

Ek-1 PELTEM

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı