KSÜ Logo

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı


27 yıllık parlak bir geçmişi olan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi dün olduğu gibi bugünden yarınlara umut ve çevresine ışık saçan bu bilim yuvasında mezunları ve mensupları, yalnızca ülkemizde değil Avrupa, Amerika hatta bütün dünya ülkelerinde kıtalar arası köprü kurmuş, sanayide, teknolojide değişen ve yenilenen her projede isimlerini altın harflerle yazdırmışlar ve yazdırmaya devam edecektir.          

Daire Başkanlığımız 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirip, sonuçlandırmayı ilke edinmiştir. Kamu kesiminin mali ve idari sorunları dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmeleri giderek önem kazanmaktadır.          

Kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi uygulama sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkili ve verimli kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğu geliştirmek en temel ilke olarak ortaya çıkmıştır.     

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yürütmüş olduğu faaliyetlerden ve 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği elde ettiği gelirlerini tabi olduğu kanunlar, mevzuatlar ve yönetmelik kapsamında iyi bir performans gösterme gayretinden hareketle faaliyetinde (sorumlu olduğu alanda), mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu gözetilerek doğru, güvenilir, önyargısız, ilkeli, tarafsız açık ve anlaşılır olmayı üst kuruluşlara sunduğu her yazıda, belgede, raporda, güvence olarak belirlemiştir.          

Daire Başkanlığımız 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen yetki ve sorumluluk çerçevesinde Üniversitemiz mensuplarına en iyi şekilde hizmet sunabilmek için çalışmalarında üstün gayret göstermektedir.      

Saygılarımla...


Hasan BİLGEKAĞAN

Daire Başkanı

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı