KSÜ Logo

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

KSÜ Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Birimi PERSONEL YETERSİZLİĞİNDEN GEÇİCİ BİR SÜRE HİZMET VEREMEMEKTEDİR.

Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Birimi, öğrencilerin bireysel, sosyal, akademik ve mesleki gelişimlerine destek olmayı aynı zamanda üniversite ve yurt yaşamına uyumlarını kolaylaştırmayı ve bu süreçte ortaya çıkabilecek çeşitli sorunlarla başetme konusunda gerekli becerileri kazandırmayı hedefler.

Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Birimimiz, öğrencilerimizin, kendilerini ve çevrelerini daha iyi anlamalarını, yeteneklerini keşfedebilmelerini, kişiler arası iletişim becerilerini geliştirebilmelerini amaçlar.

Birimde yapılan tüm çalışmalarda gizlilik ilkesi esas alınmıştır. Ancak, görüşülen kişinin veya çevresinin hayatı tehlike altında olması halinde gerekli kişilerle iletişime geçilir ve yapılacak paylaşımdan öğrencinin haberdar olması sağlanır.


 PsikologlarÇalışma Günleri Çalışma Saatleri İletişim
SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı