KSÜ Logo

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Detay

VİZYON ve MİSYON  

    Misyon                                                                                     2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 46. ve 47. maddeleri, 124 sayılı Yükseköğretim üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32.maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğinde görev ve sorumluluklarının ayrıntıları belirlenen bir kuruluş olması.  Vizyon                                                      Öğrencilerin ve çalışanların beden ve ruh sağlığının korunması, beslenme, barınma, çalışma, spor yapma, boş zamanlarını değerlendirme ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; konferans, sempozyum, seminer, tiyatro, konser, sergi, halk oyunları faaliyetleri düzenleyerek, bunlarla ilgili Açık anfi tiyatro, konferans salonları, yurt, kantin, kafeterya, eğlence ve kamp yerleri gibi tesislerin işletilmesi/işlettirilmesi, bunlardan öğrencilerin ve çalışanların en iyi şekilde yararlanmasını sağlamaktır.    

...

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı